selen aran

writer and infographic designer.

در ایران از کفپوش اپوکسی بیشتر در زمینه اجرای تزئینات داخلی، بخش‌های صنعتی و ساختمانی و کف سازی استفاده می‌شود که بهترین نوع آن را شرکت فراز اندیشان نوین ارائه میدهد. به‌طورکلی کفپوش‌های اپوکسی به چند نوع تقسیم می‌شود که در ادامه به مهمترین آن‌ها اشاره شده است و در زمینه‌های دیگر مانند دارو سازی - نفت گاز و پتروشیمی - صنایع آب فاضلاب - صنعت مواد شوین

Filter by

PROJECTS

0 projects for 0 clients